Služby

Vedení účetní evidence, daňové evidence, mzdové agendy, daňové poradenství, audit

 • Průběžné vedení vaší účetní evidence, daňové evidence a mzdové agendy
 • Rekonstrukce starého účetnictví, daňové evidence
 • Přihlašování nově vzniklé organizace a nově nastupujících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • Měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • Zpracování měsíčních přehledů o vyměřovacích základech pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Odevzdávání měsíčních výkazů příslušným institucím
 • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • Výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně
 • Tvorba vnitřních ekonomických a účetních pravidel, sestavení účetního rozvrhu
 • Dohled nad činností Vašich účetních pracovníků, odborné konzultace účetních problémů a jejich řešení
 • Zpracování účetních a ekonomických výkazů
 • Účast při kontrolách státních orgánů v sídle naší společnosti i mimo bez účasti klienta