Vedení mzdové agendy

Vyhotovení pracovních a jiných smluv

V rámci poskytování komplexních služeb spolupracujeme velmi úzce s advokátní kanceláři a zajistíme, popř. připravíme pro Vás i vyhotovení:

 • standartních pracovních smluv,
 • dohod o provedení práce,
 • smluv o výkonu funkce jednatele,
 • vyhotovení ostatních personálních dokladů.
Zpracování měsíčních mezd
 • Zpracování měsíčních mezd zaměstnanců dle předaných podkladů, včetně evidence čerpání dovolené, nemocenské a ostatních překážek v práci
 • Zpracování výpočtů náhrad mezd v případě pracovní neschopnosti
 • Zpracování žádosti o výplatu nemocenské pro OSSZ, včetně evidence a odeslání dokladů o pracovní neschopnosti
 • Zajištění správnosti výpočtu odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, důchodové spoření a zákonného pojištění zaměstnavatele
 • Odesílání měsíčních přehledů na příslušné úřady (OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ)
 • Vedení evidence a výpočet odvodů důchodového spoření zaměstnanců
 • Vedení evidence a výpočty exekučních srážek zaměstnanců
 • V rámci vedení mzdové agendy zaměstnanců zajišťujeme vyhotovení personálních dokladů, vyplňování daňových prohlášení, vedení mzdových listů, ELDP, průběžné vystavování a odesílání přihlášek a odhlášek zaměstnanců k pojištění, dále vystavování potvrzení o délce zaměstnání, vystavování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.).
Vystavování potvrzení
 • Vystavování potvrzení o délce zaměstnání.
 • Vystavování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.).
 • Zpracování žádosti o výplatu nemocenské pro OSSZ, včetně evidence a odeslání dokladů o pracovní neschopnosti
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech
Vedení důchodového spoření
 • Vedení evidence a výpočet odvodů důchodového spoření zaměstnanců
 • Zajištění správnosti výpočtu odvodu pojistného na důchodové spoření
 • Odesílání měsíčních přehledů na finanční úřad
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Zajištění spolupráce s příslušnými úřady, včetně zastupování na kontrolách
Exekuční srážky zaměstnanců
 • Vystavování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.).
 • Vedení evidence a výpočty exekučních srážek zaměstnanců
 • Zajištění spolupráce s příslušnými úřady, včetně zastupování na kontrolách
Zpracování roční mzdové závěrky

Veškeré práce související se zpracováním roční mzdové závěrky:

 • Vystavování ročních ELDP zaměstnanců, včetně odeslání na OSSZ
 • Vystavování mzdových listů zaměstnanců, zajištění archivace dokladů v souladu s příslušnými předpisy
 • Zpracování ročního zúčtování daně
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování daní
 • Zpracování a odeslání ročního vyúčtování pojistného na důchodové spoření
Zpracování ročního zúčtování daně

Podle požadavků jednotlivých zaměstnanců provádíme buď zpracování ročního zúčtování daně, nebo vystavujeme potvrzení o zdanitelných příjmech jako podklad pro zpracování daňového přiznání.

Zpracování ročních vyúčtování daní
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování daní (zálohové i srážkové daně)
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Zajištění spolupráce s příslušnými úřady, včetně zastupování na kontrolách
Zajištění spolupráce s příslušnými úřady
 • Vystavování a odesílání přihlášek a odhlášek zaměstnanců k pojištění.
 • Odesílání měsíčních přehledů na příslušné úřady (OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ)
 • Zpracování žádosti o výplatu nemocenské pro OSSZ, včetně evidence a odeslání dokladů o pracovní neschopnosti
 • Vystavování ročních ELDP zaměstnanců, včetně odeslání na OSSZ
 • Vystavování potvrzení o délce zaměstnání.
 • Vystavování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.).
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování daní
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Zajištění spolupráce s příslušnými úřady, včetně zastupování na kontrolách